Bekendtgørelsen fastsætter de overordnede rammer for uddannelsens indhold og organisering.