Den formelle dokumentation for gennemførelse af uddannelsen består af 3 elementer:

  1. Kopi af logbog for introduktions- og hoveduddannelsen med alle kompetencer underskrevet og datomærket.

  2. Attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb. 

  3. Kopi af kursusbeviser for gennemførte kurser.
    (Lister over kursusrækken for hhv. introduktions- og hoveduddannelsesforløbet finder du på Plan2Learn, søg på Specialpsykologuddannelsen).

Den uddannelsessøgende psykolog har ansvar for indsendelse af den formelle dokumentation, der skal forelægge ved afslutning af henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen.

Dokumentationen skal sendes i kopi til Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen med henblik på godkendelse af hhv. introduktions- og hoveduddannelsen.

Logbog og Attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb finder du under dit speciale i venstre side. Krav til udfyldelse fremgår af Sekretariatets vejledning om kompetencevurdering.

Kursusbeviser opnåes ved gennemført kursus.