Obs.: Punktet Uddannelsesplan er under revurdering. Bl.a. kan forventes en opdatering og konkretisering af kravene til uddannelsesplanerne samt en skabelon til udfærdigelse af individuelle uddannelsesplaner. 

Ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende psykolog udarbejder en individuel uddannelsesplan inden for rammerne fastsat i uddannelsesprogrammet.

Uddannelsesplanen er en aftale mellem den uddannelsessøgende psykolog og uddannelsesansvarlig psykolog/vejleder om individuel tilpasning af uddannelsesprogrammet til den pågældende psykolog, ud fra dennes og afdelingens aktuelle forudsætninger og muligheder.

Der skal i uddannelsesplanen fremgå datoer for vurdering af den uddannelsessøgende psykologs kompetencer, samt evaluering af delforløbet og ansættelsesstedet. Er der afvigelser fra uddannel-sesprogrammet, eller gør særlige forhold sig gældende, skal det fremgå af uddannelsesplanen.

Uddannelsesplanen skal ikke gentage informationer, der fremgår af uddannelsesprogrammet.