Kurserne under introduktionsuddannelsen skal være gennemført, inden du kan påbegynde hoveduddannelsesforløbet. Hvis det, af den ene eller anden grund ikke kan lade sig gøre, skal Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen godkende, at kurserne udskydes til hoveuddannelsesforløbet.

Det vil sige at hvis du skal have forlænget din ansættelse, eller du - pga sygdom eller snestorm - ikke kan deltage på et kursus, så skal Sekretariatet orienteres. Ved fravær fra kurser skal kursusudbyder naturligvis også have besked.

Hvis du har været på barsel, orlov eller lignende skal du ligeledes selv tage kontakt til kursusudbyder ang. genoptagelse af kurser.