Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid angiver kravene til forlængelse af uddannelsestid som følge af fravær, manglende målopfyldelse og manglende uddannelsestid som følge af deltidsansættelse. Vejledningen angiver endvidere mulighederne for deltidsansættelse under uddannelsen.

Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid