For let tilgængelighed samler denne side de forskellige dokumenter, notater og vejledninger, som danner rammen om Specialpsykologuddannelsen.

Målbeskrivelserne for Specialpsykologuddannelsen i hhv. børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri er specialespecifikke, og uddannelsesprogrammerne knytter sig til det enkelte uddannelsesforløb, men ellers er indholdet på siden dækkende for begge specialer.