Forskningstræningsmodulet gennemføres under hoveduddannelsesforløbet og består af et teoretisk forløb på 10 kursusdage samt udarbejdelse af et selvstændigt projekt.

Både kurser og projekt skal gennemføres og godkendes som en forudsætning for at få godkendt Specialpsykologuddannelsen.

Du kan læse mere om forskningstræningsmodulet samt regler for dispensation i Vejledning om forskningstræning under Specialpsykologuddannelsen.


Honorering af forskningstræningsvejleder administreres lokalt i de enkelte regioner. Der er derfor ikke nogen national retningslinje for, hvordan honoreringen skal håndteres. Hvis du ønsker mere information kan du kontakte den regionale kontaktperson.


Sekretariatet og kursusudbyder har udarbejdet et skema, der skal bruges når der indgås aftale med forskningstræningsvejleder, og som vejleder kan bruge, når projektet skal godkendes. Skemaet udleveres under forskningstræningskurset, men kan også hentes her:

Skema til godkendelse af forskningsopgave på Specialpsykologuddannelsen.