Honorering af forskningstræningsvejleder administreres lokalt i de enkelte regioner. Der er derfor ikke nogen national retningslinje for, hvordan honoreringen skal håndteres. Hvis du ønsker mere information kan du kontakte den regionale kontaktperson.

Derudover har Rådet for Specialpsykologuddannelsen udarbejdet Vejledning om forskningstræning under
specialpsykologuddannelsen, der beskriver formålet med forskningstræningsmodulet, og de enkelte delelementer. 

Sekretariatet og kursusudbyder har udarbejdet et skema der skal bruges når der indgås aftale med forskningstræningsvejleder, og som vejleder kan bruge, når opgaven skal godkendes. Skemaet udleveres under forskningstræningskurset men kan også hentes her.