Fravær fra kurserne accepteres ikke - med mindre der er tale om lovligt forfald, f.eks. orlov eller sygdom hos den uddannelsessøgende, eller i den nærmeste familie.

Fravær fra kurserne registreres, og der gælder samme regler for fravær under kurserne, som der gør under de kliniske ophold.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus under introduktionsuddannelsen, kan du læse mere om hvad du skal gøre, i sekretariatets vejledning om overgang fra introduktionsuddannelsen til hoveduddannelsen.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus under hoveduddannelsen skal du sammen med din vejleder få lavet en plan for, hvornår du så kan gennemføre kurset i stedet for.