Kurserne under introduktions- og hoveduddannelsen i Specialpsykologuddannelsen udarbejdes af Center for Kompetenceudvikling, i samarbejde med uddannelsesudvalgene i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri.

Du kan finde et kursuskatalog for introduktions- og hoveduddannelsen, på Plan To Learn. Her finder du også kursusbeskrivelser, og mulighed for tilmelding.

Fravær fra kurserne accepteres ikke, med mindre der er tale om lovligt forfald, f.eks. orlov eller sygdom hos den uddannelsessøgende, eller i den nærmeste familie. Fravær fra kurserne registreres, og der gælder samme regler for fravær under kurserne, som der gør under de kliniske ophold.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus under introduktionsuddannelsen, kan du læse mere om hvad du skal gøre, i sekretariatets vejledning om overgang fra introduktionsuddannelsen til hoveduddannelsen. Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus under hoveduddannelsen skal du sammen med din vejleder få lavet en plan for, hvornår du så kan gennemføre kurset i stedet for.