1. Hvilken dokumentation skal jeg sende med min meritansøgning?
Udover selve ansøgningsskemaet skal du sende kopi af følgende dokumenter:

  • Et stk. bilag 1 for hver ansættelse, der ønskes inddraget ift. meritoverførsel af praksisuddannelsen, og som ikke er en del af Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse.
  • Bilag 2, angivelse af hvilke kurser, der ønskes meritoverført fra ift. den teoretiske del af specialpsykologuddannelsen.
  • Kopi af autorisation som klinisk psykolog.
  • Kopi af eventuel dokumentation vedr. kurser som der søges meritoverførsel på baggrund af (kursusudbyder, undervisere m.m.).
  • Evt. bilag A: Dokumentation af videnskabelig kvalifikation og/eller dokumenteret erfaring med kvalitetsudvikling.
  • Kopi af eventuelle specialist uddannelsesbeviser fra Dansk Psykolog Forening.

2. Hvorfor skal afdelingsledelsen underskrive min ansøgning om meritoverførsel?
Det ledelsen skriver under på, når de underskriver din ansøgning om merit er rigtigheden af de oplysninger, der er angivet i ansøgningsskemaet. Et underskrevet ansøgningsskema er ikke ensbetydende med, at ansøgeren per automatik har ret til at starte en merituddannelse

3. Hvordan sender jeg ansøgningen elektronisk, når ansøgningsskemaet skal underskrives af hhv. mig selv og ledelsen?
Der er mulighed for at udfylde ansøgningsskemaet elektronisk, hvorefter det printes ud og underskrives. Ansøgningsskemaet skal herefter scannes ind elektronisk og sendes til sekretariatet pr. mail.

4. Er min leder forpligtet til at tilbyde mig et meritforløb?
Nej. En meritafgørelse betyder ikke at du dermed er berettiget til at modtage et meritforløb.

5. Er psykiatriledelsen i de fem regioner orienteret om den nye uddannelse?
Danske Regioner har den 23. marts 2010 sendt brev til psykiatriledelsen i de fem regioner om iværksættelse af specialpsykologuddannelse i hhv. børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. I brevet anmodes regionerne bl.a. om at udpege repræsentanter til kontakt- og rådgivningsstrukturen på området.