Specialpsykologuddannelsen består af to adskilte uddannelsesforløb, hhv. en 12 måneders introduktionsuddannelse og en 36 måneders hoveduddannelse.

Uddannelsesstillingerne er 37 timers fuldtidsstillinger.

  Introduktionsuddannelse
(12 måneder)


Under introduktionsuddannelsen er der fokus på udviklingen af basale færdigheder i psykopatologisk udredning, diagnostik samt psykologisk behandling og social intervention. Der opnås desuden viden om biologiske behandlingsprincipper.


        Hoveduddannelse    
(36 måneder)


På hoveduddannelsen er formålet at videreudvikle uddannelsespsykologens opnåede kompetencer fra introduktionsstillingen. I hoveduddannelsen indgår derfor ansættelser på en række forskellige afdelinger med dertilhørende varetagelse af ansvarsområder.

Desuden indgår der i Specialpsykologuddannelsen en række obligatoriske kurser, der har til formål at udvide uddannelsespsykologens teoretiske viden.


For at sikre et smidigt og sammenhængende uddannelsesforløb opslås introduktions- og hoveduddannelsesforløbet som en sammenhængende 4-årig uddannelse.

Obs.: introduktionsuddannelsen skal være godkendt inden påbegyndelse af hoveduddannelsesforløbet.

Der kan læses mere om de enkelte kompetencer, der erhverves under uddannelsen i målbeskrivelserne.

Se desuden Notat om specialpsykologers funktion fra Danske Regioner.