Specialpsykologuddannelsen består af to adskilte uddannelsesforløb, hhv. en 12 måneders introduktionsuddannelse og en 36 måneders hoveduddannelse.


  Introduktionsuddannelse
(12 måneder)

 

        Hoveduddannelse    
(36 måneder)For at sikre et smidigt og sammenhængende uddannelsesforløb opslås introduktions- og hoveduddannelsesforløbet som en sammenhængende 4 årig uddannelse.

Både introduktions- og hoveduddannelsen indeholder klinisk praksisdel og teoretisk kursusdel.