Når du ansættes i uddannelsesforløb, ansættes du i et forløb/en række ansættelser, der på forhånd er godkendt til ansættelse. Hvis der ændres i længden af disse ansættelser, er dit forløb ikke længere godkendt til uddannelse, og det kan have konsekvenser for din senere godkendelse af det samlede uddannelsesforløb. Alle ændringer, af ansættelsernes længde, skal altså godkendes af Sekretariatet.

Det samme gør sig gældende for kursusrækken, ved overgangen fra introduktionsuddannelse til hoveduddannelse. Kurserne under introduktionsuddannelsen skal være gennemført, inden du kan påbegynde hoveduddannelsesforløbet. Hvis det, af den ene eller anden grund ikke kan lade sig gøre, skal Sekretariatet godkende, at kurserne udskydes til hoveuddannelsesforløbet.

Du skal altså sørge for at kontakte Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen, hver gang der sker ændringer i 

  1. den tidsmæssige plan for dine delansættelser
  2. din deltagelse i den planlagte kursusrække

Det vil sige at hvis du skal have forlænget din ansættelse, eller du - pga sygdom eller snestorm - ikke kan deltage på et kursus, så skal Sekretariatet orienteres. Ved fravær fra kurser skal kursusudbyder naturligvis også have besked.

BEMÆRK - du må gerne bytte rundt på rækkefølgen af dine ansættelser under hoveduddannelsen, uden at det skal godkendes særskilt. Du og din uddannelsesansvarlige specialpsykolog skal blot sørge for, at du opnår alle de kompetencer og kurser, der hører til hoveduddannelsen.