Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri


Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (link via retsinfo.dk) er trådt i kraft d. 1. december 2010.

Bekendtgørelsen fastsætter de overordnede rammer for uddannelsens indhold og organisering.