Målbeskrivelser for specialpsykologuddannelsen:


Målbeskrivelserne for uddannelserne er vedtaget af Sundhedsstyrelsen på baggrund af indstilling fra Rådet for Specialpsykologuddannelsen. Målbeskrivelserne er specialespecifikke og angiver hvilke mål, der skal opnås og godkendes i løbet af uddannelsen med angivelse af de enkelte kompetencer, konkretisering af kompetencer, læringsmetode og vurderingsstrategi.  

Målbeskrivelser for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri - intro- og hoveduddannelsesforløb (pdf 24 sider)

Målbeskrivelser for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri - intro- og hoveduddannelsesforløb (pdf 20 sider)