Målbeskrivelserne for Specialpsykologuddannelsen er vedtaget af Sundhedsstyrelsen på baggrund af indstilling fra Rådet for Specialpsykologuddannelsen. Målbeskrivelserne er specialespecifikke og angiver hvilke mål, der skal opnås og godkendes i løbet af uddannelsen med angivelse af de enkelte kompetencer, konkretisering af kompetencer, læringsmetode og vurderingsstrategier.  

Til at lette arbejdet med godkendelse af kompencer kan benyttes de udarbejdede kompetencekort. 

  • Kompetencekortene for børne- og ungdomspsykiatri revideres 1. september 2021.
  • Kompetencekortene for psykiatri er foreløbige og kan bruges til inspiration.