Danske Regioner har iværksat specialpsykologuddannelsen som et tværregionalt projekt.
 
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse fastlægger de overordnede rammer for uddannelsen.

Aktørerne i specialpsykologuddannelsen består af Rådet for Specialpsykologuddannelsen, der er et nationalt råd, som rådgiver Sundhedsstyrelsen om uddannelsens overordnede elementer. De to Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i hhv. Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri yder faglig rådgivning af Rådet for Specialpsykologuddannelsen. Rådet og de psykologfaglige uddannelsesudvalg sekretariatsbetjenes af Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. Sekretariatet betjener derudover regionernes kontaktpersoner, et forum, der er nedsat i forbindelse med implementering af uddannelsen.

Udarbejdelsen af kurser til introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialpsykologuddannelsen samt til meritforløb i uddannelsens opstartsfase varetages af Center for Kompetenceudvikling.

Du kan læse mere om de forskellige aktører i uddannelsen ved at klikke på titelbladene til venstre.