Danske Regioner har iværksat Specialpsykologuddannelsen som et tværregionalt projekt.
 
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse fastlægger de overordnede rammer for uddannelsen.

Aktørerne i Specialpsykologuddannelsen består af:

  • Rådet for Specialpsykologuddannelsen, der er et nationalt råd, som rådgiver Sundhedsstyrelsen om uddannelsens overordnede elementer.
  • De to Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i hhv. børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri, som yder faglig rådgivning af Rådet for Specialpsykologuddannelsen. 
  • Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen, som sekretariatsbetjener Rådet og de psykologfaglige uddannelsesudvalg. Sekretariatet betjener derudover regionernes kontaktpersoner, et forum, der er nedsat i forbindelse med implementering af uddannelsen.

Udarbejdelsen af kurser til introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Specialpsykologuddannelsen varetages af Center for Kompetenceudvikling.