Regionerne har nedsat psykologfaglige uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i hhv. børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

De to psykologfaglige uddannelsesudvalg har til opgave at udarbejde faglige indstillinger til Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen vedrørende:

  • Godkendelse af uddannelsessteder.
  • Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb.
  • Godkendelse af konkrete kursusbeskrivelser for delkurser.
  • Individuelle ansøgninger om meritoverførsel og dispensationer.
  • Forslag til og ændringer af målbeskrivelser.

Du kan læse mere om de psykologfaglige uddannelsesudvalg her.