Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen er et landsdækkende sekretariat, der betjener uddannelsens mange aktører.

Sekretariatet er fysisk placeret på Skottenborg 26, 8800 Viborg.

For kontaktinfo til Sekretariatet se forsiden