Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og er en del af Sundheds- og Ældreministeriets koncern.

Sundhedsstyrelsen fastlægger de overordnede rammer for specialpsykologuddannelsen.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk.