Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen godkender uddannelsessteder efter ansøgning fra psykiatrien i de fem regioner, og efter indstilling fra det psykologfaglige uddannelsesudvalg.

Krav til uddannelsessteder fremgår af bekendtgørelsen.

Vil du høre nærmere om de regionale uddannelsessteder, kan du kontakte regionernes kontaktpersoner.