Porteføljen danner rammen om specialpsykologuddannelserne og indeholder relevante dokumenter til brug for gennemførelse af uddannelsen. Målbeskrivelserne for specialpsykologuddannelserne i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri er specialespecifikke, og uddannelsesprogrammerne knytter sig til det enkelte uddannelsesforløb, men ellers er porteføljens indhold dækkende for begge specialer.