Den formelle dokumentation for gennemførelse af uddannelsen består af 3 elementer:

  • Kopi af logbog for introduktions- og hoveduddannelsen med alle kompetencer underskrevet

  • attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb 

  • Kopi af kursusbeviser for gennemførte kurser. Lister over kursusrækken for hhv. introduktions- og hoveduddannelsesforløbet finder du på Plan2Learn, søg på Specialpsykologuddannelsen.

Den uddannelsessøgende psykolog har ansvar for indsendelse af den formelle dokumentation, der skal forelægge ved afslutning af henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen.

Dokumentationen skal sendes i kopi til Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen med henblik på godkendelse af hhv. introduktions- og hoveduddannelsen.

Logbog og Attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb finder du ved at klikke ind på dit speciale i venstre side. Krav til udfyldelse fremgår af vejledning om kompetencevurdering.

Kursusbeviser opnåes ved gennemført kursus.