Målbeskrivelser for specialpsykologuddannelsen:

 

Målbeskrivelserne for uddannelserne er vedtaget af Sundhedsstyrelsen på baggrund af indstilling fra Rådet for Specialpsykologuddannelsen. Målbeskrivelserne er specialespecifikke og angiver hvilke mål, der skal opnås og godkendes i løbet af uddannelsen med angivelse af de enkelte kompetencer, konkretisering af kompetencer, læringsmetode og vurderingsstrategi.  

Målbeskrivelser for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri - intro- og hoveduddannelsesforløb (pdf 24 sider)

Målbeskrivelse for Specialspykologuddannelsen i Børne- pg Ungdomspsykiatri - intro- og hoveduddannelsesforløb 2019

Målbeskrivelser for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri - intro- og hoveduddannelsesforløb (pdf 20 sider)