Ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende psykolog udarbejder en individuel uddannelsesplan inden for rammerne fastsat i uddannelsesprogrammet.

Uddannelsesplanen er en aftale mellem den uddannelsessøgende psykolog og uddannelsesansvarlig psykolog/vejleder om individuel tilpasning af uddannelsesprogrammet til den pågældende psykolog, ud fra dennes og afdelingens aktuelle forudsætninger og muligheder.

Der skal i uddannelsesplanen fremgå datoer for vurdering af den uddannelsessøgende psykologs kompetencer, samt evaluering af delforløbet og ansættelsesstedet. Er der afvigelser fra uddannel-sesprogrammet, eller gør særlige forhold sig gældende, skal det fremgå af uddannelsesplanen.

Uddannelsesplanen skal ikke gentage informationer, der fremgår af uddannelsesprogrammet.