Uddannelsesprogrammerne er udarbejdet af ansættelsesstederne og godkendt af de psykologfaglige uddannelsesudvalg. Programmerne indeholder en beskrivelse af det enkelte uddannelsesforløb med angivelse og beskrivelse af læringsrammer i det pågældende forløb. Programmerne indeholder desuden en angivelse af, hvorledes ansvar for kompetencevurdering er fordelt på de enkelte delforløb i det samlede uddannelsesforløb.