Uddannelsesprogrammerne i specialpsykologuddannelsen udarbejdes af de uddannelsesgivende afdelinger/funktioner i fællesskab, og godkendes af uddannelsesudvalget. Programmerne indeholder som minimum nedenstående elementer:

  • præsentation af uddannelsesstedet
  • beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem den uddannelsesansvarlige specialpsykolog, hovedvejlederen og den uddannelsessøgende psykolog
  • beskrivelse af den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner og
  • beskrivelse af uddannelsesforløbet

Da programmerne udarbejdes lokalt kan der findes regionale variationer - disse godkendes ikke af uddannelsesudvalget.

Region Nordjylland
Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Klinik Psykiatri Nord (2016)
Aalborg Universitetshospital, Klinik Syd (2015)
Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien (2011)


Region Midtjylland
Regionspsykiatrien Horsens (2015)
AUH Risskov (2015)
Regionspsykiatrien Randers (2014)
Bilag til Randers - Oversigt - Uddannelsesplan
Regionspsykiatrien Viborg-Skive (2013)
AUH Risskov (2011) Affektiv - affektiv søjle                                                                  Psykosepsykose søjle
Regionspsykiatrien Vest (2012)


Region Syddanmark
Aabenraa (2016)
Vejle (2018)
Middelfart (2016)
Odense (2016)
Svendborg (2017)
Esbjerg (2016)

Region Sjælland
Fælles uddannelsesprogram Region Sjælland (2018)
Kompetencekort alle 3 stillinger

Region Hovedstaden
PC Amager (2017)
PC Ballerup (2017)
PC København (2012)
PC Frederiksberg (2012)
PC Nordsjælland (2018)
PC Sct. Hans (2018)
RC Glostrup (2017)

Bilag 1a Kompetenceskema introduktionsuddannelse
Bilag 1b Kompetenceskema hoveduddannelse
Bilag 2 Kursusoversigt