Med udgangspunkt i bekendtgørelsen for specialpsykologuddannelserne udarbejdes der vejledninger vedrørende specialpsykologuddannelserne.

Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid angiver kravene til forlængelse af uddannelsestid som følge af fravær, manglende målopfyldelse og manglende uddannelsestid som følge af deltidsansættelse. Vejledningen angiver endvidere mulighederne for deltidsansættelse under uddannelsen.

Sekretariatets vejledning om kompetencevurdering indeholder rammer og hovedprincipper for kompetencevurdering med særlig vægt på de situationer, hvor kompetencer ikke opnås som planlagt eller hvor uddannelsesforløb ikke kan godkendes.

Sekretariatets vejledning om overgang fra introduktionsuddannelse til hoveduddannelse for psykologer under uddannelse til specialpsykolog beskriver de krav der skal mødes, før man kan påbegynde hoveduddannelsen 

Sekretariatets notat om forvaltning af fraværsregler.

Sekretariatets vejledning om overflytning af uddannelsesforløb beskriver, hvordan det er muligt at flytte hele eller del af uddannelsesforløbet til en anden afdeling eller region. Læg mærke til, at Rådet for specialpsykologuddannelsen anbefaler at uddannelsen gennemføres i det oprindeligt planlagte forløb.