Rådet for Specialpsykologuddannelsen er et landsdækkende råd, der rådgiver Sundhedsstyrelsen og regionerne i forhold vedrørende uddannelse af specialpsykologer, blandt andet: 

  • Dimensioneringen af Specialpsykologuddannelsen for hhv. Børne- og Ungdomspsykiatri, og Psykiatri
  • Ændringer i uddannelsens målbeskrivelser
  • Ændringer i det overordnede kursusprogram for den teoretiske uddannelse
  • Ændringer af reglerne for meritoverførsel til specialpsykologuddannelsen, samt fastlæggelse af rammer for dispensationer
  • Ændringer af specialpsykologuddannelsens længde og indhold samt drøftelse af principielle spørgsmål vedrørende målbeskrivelser og uddannelsesprogrammer

Rådet har endvidere til opgave at:

  • Sikre kvaliteten af uddannelsen, samt evaluere denne
  • Sikre opfølgning på regionernes anvendelse af psykologer med specialpsykologuddannelse, samt udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer.

Rådet godkender regler for fravær samt regler for uddannelse på deltid, efter indstilling fra Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.