Rådet for Specialpsykologuddannelsen er et landsdækkende råd, der rådgiver Sundhedsstyrelsen og regionerne i forhold vedrørende uddannelse af specialpsykologer, blandt andet:

  • Dimensioneringen af Specialpsykologuddannelsen for hhv. børne- og ungdomspsykiatri, og psykiatri.
  • Ændringer i uddannelsens målbeskrivelser.
  • Ændringer i det overordnede kursusprogram for den teoretiske uddannelse.
  • Ændringer af reglerne for meritoverførsel til Specialpsykologuddannelsen, samt fastlæggelse af rammer for dispensationer.
  • Ændringer af Specialpsykologuddannelsens længde og indhold samt drøftelse af principielle spørgsmål vedrørende målbeskrivelser og uddannelsesprogrammer.

Rådet har endvidere til opgave at:

  • Sikre kvaliteten af uddannelsen, samt evaluere denne.
  • Sikre opfølgning på regionernes anvendelse af psykologer med specialpsykologuddannelse, samt udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer.

Rådet godkender regler for fravær samt regler for uddannelse på deltid, efter indstilling fra Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.

 

Se desuden forretningsorden for Rådet.