Regionerne nedsætter i fællesskab Rådet for Specialpsykologuddannelsen, der er et landsdækkende råd, sammensat af repræsentanter fra de ansættende myndigheder og personer med viden på psykiatriområdet. Rådet består i øvrigt af:

  • Tre repræsentanter fra regionerne
  • En repræsentant fra Dansk Psykolog Forening
  • En repræsentant fra det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri
  • En repræsentant fra det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri
  • En repræsentant fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • En repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
  • En repræsentant fra de uddannelsesbærende universiteter i fællesskab
  • En repræsentant fra Dansk Psykiatrisk Selskab
  • En repræsentant fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark

Oversigt over Rådets medlemmer.
 
Sundhedsstyrelsen udpeger en formand efter indstilling fra regionerne.

Rådet sekretariatsbetjenes af Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.

Der forventes afholdt to møder årligt.