Regionerne nedsætter i fællesskab Rådet for Specialpsykologuddannelsen, der er et landsdækkende råd, sammensat af repræsentanter fra de ansættende myndigheder og personer med viden på psykiatriområdet. Rådet består i øvrigt af:

  • Tre repræsentanter fra regionerne.
  • En repræsentant fra Dansk Psykolog Forening.
  • En repræsentant fra det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.
  • En repræsentant fra det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i psykiatri.
  • En repræsentant fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
  • En repræsentant fra Sundhedsstyrelsen.
  • En repræsentant fra de uddannelsesbærende universiteter i fællesskab.
  • En repræsentant fra Dansk Psykiatrisk Selskab.
  • En repræsentant fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Sundhedsstyrelsen udpeger en formand efter indstilling fra regionerne.

Rådet sekretariatsbetjenes af Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.

Der afholdes to møder årligt.

 

Se desuden oversigt over Rådets medlemmer.