Specialpsykologuddannelsen er opdelt i to specialer, der udbydes som separate uddannelsesforløb i de fem regioner. Stillingsopslag til ordinære uddannelsesforløb for både børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri, vil være tilgængelige på denne side, når der er stillinger i opslag.

Stillingerne opslås separat for hvert speciale (se faner til venstre).

Uddannelsesforløb opslås nationalt, mens ansættelse varetages regionalt. 

Hvis du har spørgsmål til ansættelsesproceduren eller spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.