Specialpsykologuddannelsen er opdelt i to specialer, hhv. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, der udbydes som separate uddannelsesforløb i de fem regioner. Uddannelsesforløb opslås nationalt, mens ansættelse varetages regionalt. 

Udover ordinære uddannelsesforløb vil der i specialpsykologuddannelsens opstartsfase udbydes meritforløb i de fem regioner, suppleret af nationalt udbudte meritkurser. Disse vil være opbygget med henblik på at give de psykologer, der får tilstrækkelig meritgodkendelse, den nødvendige supplerende teoretiske viden til at få godkendelse som Specialpsykolog i hhv. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri. 

Stillingsopslag til ordinære uddannelsesforløb for både Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri, vil være tilgængelige på denne side, når der er stillinger i opslag.