Uddannelsesforløb til Specialpsykologuddannelsen i psykiatri har tiltrædelse pr 1. december hvert år.


Stillingsopslag:

Uddannelsesstillinger til Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri med tiltrædelse 1. december 2023 opslås den 30. maj 2023 på de respektive regioners hjemmesider.

Ansøgningsfrist: for alle Regioner er den 6. august 2023. 

Links til Regionernes stillingsopslag:

Region Nordylland - Aalborg

Region Nordjylland - Brønderslev

Region Midtjylland - Gødstrup

Region Midtjylland - AUH

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

 


Genopslag:

Ved genopslag opslås stillingerne på forsiden.


Links til regionernes hjemmesider:

Region Sjælland 
Region Syddanmark 
Region Nordjylland 
Region Hovedstaden 
Region Midtjylland