Det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri har siden maj 2010 løbende afholdt møder, hvor dagsordenerne primært har vedrørt behandling og foreløbig vurdering af meritansøgninger.