Det psykologfaglige uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i psykiatri har siden maj 2010 løbende afholdt møder, hvor dagsordenerne primært har vedrørt uddannelsesforløb, kurser, nye stillingsopslag samt behandling og foreløbig vurdering af meritansøgninger. Andre emner som uddannelsesudvalget også beskæftiger sig med er f.eks. målbeskrivelser, kompetencekort og uddannelsesplaner.