Den 4-årige videreuddannelse til specialpsykolog indenfor psykiatrien

En videreuddannelse for autoriserede psykologer

 

Den 10. juni opslås uddannelsesforløb til specialpsykolog-uddannelsen i psykiatri. Stillingerne kan findes her på siden og på psykologjob.dk 

 

Om Specialpsykologuddannelsen

Danske Regioner udbyder en skræddersyet specialpsykologuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse for specialpsykologuddannelserne. Hermed er specialpsykologuddannelserne en egentlig kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse. 

Autoriserede psykologer med ansættelse i psykiatrien har mulighed for løbende at søge delvis meritoverførsel. Find information og ansøgningsskema her  

Spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold, løn og ferie kan du snakke med de regionale kontaktpersoner om. 

Danske regioner har fået udarbejdet et notat om specialpsykologers funktion - find det på Danske Regioners hjemmeside.

  

Færdig med introduktionsuddannelsen - hvad gør jeg?

 

Færdig med den samlede uddannelse - hvad gør jeg?

 

Ændringer i mit uddannelsesforløb fx på grund af orlov eller udeblivelse fra kursus

 
 

 

Sekretariatet for
Specialpsykologuddannelsen

Skottenborg 26
8800 Viborg

Børne- og ungdomspsykiatri 
Birte N. Mikkelsen
tlf.: 7841 0804

Voksenpsykiatri
Rikke Horsted Bundgaard
tlf.: 7841 0774