Information om hvem der kan søge ind på uddannelsen som specialpsykolog.

Dansk autorisation er en forudsætning for at søge ind på Specialpsykologuddannelsen. Dog er det ikke et krav, at autorisationen er opnået i psykiatrien.

Autorisation af psykologer varetages af Psykolognævnet under Indenrigs- og Socialministeriet, der fastsætter kompetencekravene til autorisationsuddannelsen.

Læs mere om autorisationsreglerne på Psykolognævnets hjemmeside.