Specialpsykologuddannelsen

Den 4-årige videreuddannelse til specialpsykolog indenfor psykiatrien

En videreuddannelse for autoriserede psykologer

Om Specialpsykologuddannelsen

Danske Regioner udbyder en skræddersyet specialpsykologuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse for specialpsykologuddannelserne. Hermed er specialpsykologuddannelserne en egentlig kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse. 

Autoriserede psykologer med ansættelse i psykiatrien har mulighed for løbende at søge delvis meritoverførsel. Find information og ansøgningsskema her  

Spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold, løn og ferie kan du snakke med de regionale kontaktpersoner om. 

Danske regioner har fået udarbejdet et notat om specialpsykologers funktion.

OBS! Nyt notat om forvalning af fraværsregler her

Færdig med introduktionsuddannelsen - se her

Færdig med den samlede uddannelse se her

Ændringer i uddannelsesforløb fx på grund af orlov eller fravær fra kursus

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen

Skottenborg 26
8800 Viborg

Børne- og ungdomspsykiatri 
Spørgsmål vedrørende uddannelsesforløb stiles til:
Birte N. Mikkelsen
tlf.: 2162 0022

Voksenpsykiatri
Spørgsmål vedrørende uddannelsesforløb stiles til:
Maria Langschwager
tlf.: 2361 7653


Voksenpsykiatri og Børne- og ungdomspsykiatri 
Indsendelse af dokumentaion for gennemført uddannelsesforløb sendes til: Margit Højbjerg