Specialpsykologuddannelsen

Den 4-årige videreuddannelse til specialpsykolog indenfor psykiatrien

 

Stillingsopslag
Uddannelsesforløb til Specialpsykologuddannelsen i psykiatri har tiltrædelse pr. 1. december hvert år. Opslåede stillinger findes her.

Uddannelsesforløb til Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri med tiltrædelse pr. 1 september hvert år. Opslåede stillinger findes her.

Genopslag:
Der er ingen genopslag i øjeblikket.

Godkendelse som specialpsykolog

Alle kompetencer, de obligatoriske kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt før ansøgningen indsendes. Ansøgningen kan indsendes op til 1 måned før hoveduddannelsen afsluttes.

Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at din godkendelse som specialpsykolog ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning. Vi arbejder med at finde en løsning på dette i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Rammedispensation for kurser

Du kan få mere generel information på nedenstående to link

Information fra Sundhedsstyrelsen  https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Eller www.coronasmitte.dk

 

En videreuddannelse for autoriserede psykologer

Om Specialpsykologuddannelsen
Specialpsykologuddannelsen er en 4-årig psykologfaglig videreuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri. Uddannelsen udbydes af Danske Regioner og er anerkendt som en kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse. 

Se evt. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse for specialpsykologuddannelserne, eller læs mere om uddannelsen her.


På denne hjemmeside finder du informationer om Specialpsykologuddannelsens opbygning, indhold og ansvarshavere, samt relevant materiale tilknyttet uddannelsen og informationer om meritansøgning.

Spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold, løn og ferie henvises til de regionale kontaktpersoner


Særlige nyheder og ændringer

  • OBS! Nyt notat om forvaltning af fraværsregler.

  • Specialpsykologuddannelsen.dk er blevet opdateret. Visse informationer kan derfor stå andre steder end førhen.

 Færdig med introduktionsuddannelsen eller den samlede uddannelse - se her

 Ændringer i uddannelsesforløb fx på grund af orlov eller fravær fra kursus

 Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen


Skottenborg 26
8800 Viborg

Børne- og ungdomspsykiatri 
Spørgsmål vedrørende uddannelsesforløb stiles til:
Birte N. Mikkelsen
tlf.: 2162 0022

Voksenpsykiatri
Spørgsmål vedrørende uddannelsesforløb stiles til:
Maria Langschwager
tlf.: 2361 7653


Indsendelse af dokumentation for gennemført uddannelsesforløb sendes til:
Helle Petersen
tlf: 7841 0770