Specialpsykologuddannelsen

Den 4-årige videreuddannelse til specialpsykolog indenfor psykiatrien

 

Genopslag:
Region Syddanmark:
Ansøgningsfrist: 18. juni 2020
Opslag


Vedr. COVID-19 og dit uddannelsesforløb

Regionerne har d. 9. marts 2020 besluttet, at med virkning fra 10. marts 2020 aflyses al regional kursus- og uddannelsesaktivitet, som regionerne afvikler, i marts,, april og maj måned. Dette sker, for at medvirke til størst mulig begrænsning af smittespredning af COVID-19 blandt sundhedspersonale.

Regeringen har derudover den 11. marts 2020 iværksat en række yderligere initiativer med henblik på at begrænse smittespredningen af COVID-19.

Alle disse tiltag har betydning for dig som er under uddannelse til specialpsykolog og rejser mange spørgsmål. Vi forsøger at svare på en del af spørgsmålene her og vil løbende opdatere informationerne.

 Teoretiske kurser og lignende

  • Alle obligatoriske kurser aflyses i marts, april og maj 2020
  • Du skal møde på din normale arbejdsplads, de dage du skulle have deltaget i ovenstående aktiviteter, hvis din afdelingsledelse/uddannelsesansvarlige ikke har givet dig anden besked
  • Information om erstatningskurser som følge af COVID-19

Alle kurser plsnlægges gennemført på et senere tidspunkt. Center for Kompetenceudvikling arbejder med at finde gode løsninger, så dit uddannelsesforløb påvirkes mindst muligt. Sekretariatet er ved at afklare med Sundhedsstyrelsen, hvorledes du kommer videre i din uddannelse, hvis du mangler et obligatorisk kursus.

Godkendelse som specialpsykolog

Alle kompetencer, de obligatoriske kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt før ansøgningen indsendes. Ansøgningen kan indsendes op til 1 måned før hoveduddannelsen afsluttes.

Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at din godkendelse som specialpsykolog ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning. Vi arbejder med at finde en løsning på dette i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Sekretariatet er ved at afklare med Sundhedsstyrelsen, hvorledes dette problem løses, så du så vidt muligt kan ansættes som specialpsykolog efter afsluttet hoveduddannelse.

Du kan få mere generel information på nedenstående to link

Information fra Sundhedsstyrelsen  https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Eller www.coronasmitte.dk

 

En videreuddannelse for autoriserede psykologer

Om Specialpsykologuddannelsen
Specialpsykologuddannelsen er en 4-årig psykologfaglig videreuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri. Uddannelsen udbydes af Danske Regioner og er anerkendt som en kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse. 

Se evt. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse for specialpsykologuddannelserne, eller læs mere om uddannelsen her.


På denne hjemmeside finder du informationer om Specialpsykologuddannelsens opbygning, indhold og ansvarshavere, samt relevant materiale tilknyttet uddannelsen og informationer om meritansøgning.

Spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold, løn og ferie henvises til de regionale kontaktpersoner


Stillingsopslag
Uddannelsesforløb til Specialpsykologuddannelsen i psykiatri har tiltrædelse pr. 1. december hvert år. Opslåede stillinger findes her.

Uddannelsesforløb til Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri med tiltrædelse pr. 1 september hvert år. Opslåede stillinger findes her.

 

Særlige nyheder og ændringer

  • OBS! Nyt notat om forvaltning af fraværsregler.

  • Specialpsykologuddannelsen.dk er blevet opdateret. Visse informationer kan derfor stå andre steder end førhen.

 Færdig med introduktionsuddannelsen eller den samlede uddannelse - se her

 Ændringer i uddannelsesforløb fx på grund af orlov eller fravær fra kursus

 Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen


Skottenborg 26
8800 Viborg

Børne- og ungdomspsykiatri 
Spørgsmål vedrørende uddannelsesforløb stiles til:
Birte N. Mikkelsen
tlf.: 2162 0022

Voksenpsykiatri
Spørgsmål vedrørende uddannelsesforløb stiles til:
Maria Langschwager
tlf.: 2361 7653


Indsendelse af dokumentaion for gennemført uddannelsesforløb sendes til:
Margit Højbjerg