Notat og rammebeskrivelse om specialpsykologers funktion, samt faq om specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse

Notat og rammebeskrivelse

Notat om specialpsykologers funktion fra Danske Regioner er udarbejdet d. 28 oktober 2015, og beskriver de opgaver som specialpsykologer qua deres særlige uddannelse kan varetage i psykiatrierne. Desuden skitseres nogle af de rammer som specialpsykologerne arbejder under.

Læs Notat om specialpsykologers funktion (pdf).

Rammebeskrivelse for specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse (pfd)

FAQ: Specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse

FAQ: Særligt om specialpsykologer