Dette skal du gøre, hvis der sker ændringer i dit ansættelsesforløb fx. ved barselsorlov, sygdom, manglende målopfyldelse, deltidsansættelse mm.

Når du ansættes i et uddannelsesforløb, ansættes du i et forløb/en række ansættelser, der på forhånd er godkendt til ansættelse. Hvis der ændres i længden af disse ansættelser, er dit forløb ikke længere godkendt til uddannelse, og det kan have konsekvenser for din senere godkendelse af det samlede uddannelsesforløb. 

Der kan i løbet af uddannelsen dog forekomme forhold, der kræver ændringer af uddannelsesforløbet. Eksempelvis ved barselsorlov, sygdom, manglende målopfyldelse, deltidsansættelse mm.

Nogle ændringer skal forhåndsgodkendes af Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen, andre skal sekretariatet blot orienteres om. Som minimum skal sekretariatet altid orienteres ved fremsendelse af kopi af den ændrede ansættelses- og uddannelsesaftale.

Du kan sende den reviderede uddannelsesaftale til:
H.Petersen@stab.rm.dk

I følgende tilfælde skal der ske forhåndsgodkendelse fra sekretariatet inden ansættelses- og uddannelsesaftalen ændres:

  • Forlængelser, hvor der sker ændringer i rækkefølgen af placering af de enkelte delforløb.
  • Ændringer der skyldes manglende målopfyldelse.
  • Deltidsansættelse.
  • Kombinationsforløb (hvor uddannelse og forskning sker sideløbende).

 Læs mere om proceduren for orientering og forhåndsgodkendelse

 

Opsummerende skal Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen kontaktes, hver gang der sker ændringer i:

  1. Den tidsmæssige plan for dine delansættelser.
  2. Din deltagelse i den planlagte kursusrække.

Det er den uddannelsessøgende psykologs ansvar at sekretariatet bliver orienteret om ændringer i uddannelsesforløbet.