Her kan du finde information om formel dokumentation for gennemførelse af uddannelsen i psykiatri.

Indhold i dokumentationen

Den formelle dokumentation for gennemførelse af uddannelsen består af 3 elementer:

  1. Kopi af logbog for introduktions- og hoveduddannelsen med alle kompetencer underskrevet og datomærket.
  2. Attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb. 
  3. Kopi af kursusbeviser for gennemførte kurser.
    (Lister over kursusrækken for hhv. introduktions- og hoveduddannelsesforløbet finder du på Plan2Learn, søg på Specialpsykologuddannelsen).

Indsendelse

Den uddannelsessøgende psykolog har ansvar for indsendelse af den formelle dokumentation, der skal forelægge ved afslutning af henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen.

Dokumentationen skal sendes i kopi til:

Helle Petersen,
Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen,
Mail: H.Petersen@stab.rm.dk

Med henblik på godkendelse af hhv. introduktions- og hoveduddannelsen.

Logbog og Attestation

Her kan du finde logbog og Attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb for specialpsykologuddannelsen i psykiatri:

Målbeskrivelse 2019 - Logbog

Målbeskrivelse 2012 - Logbog

Attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb