Information om organisering af aktører bag uddannelsen, bekendtgørelse, godkendelse/oprettelse af uddannelsesteder.

Uddannelsens organisatoriske struktur

Danske Regioner har iværksat Specialpsykologuddannelsen som et tværregionalt projekt.
 
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse fastlægger de overordnede rammer for uddannelsen.

Aktørerne i Specialpsykologuddannelsen består af:

  • Rådet for Specialpsykologuddannelsen, der er et nationalt råd, som rådgiver Sundhedsstyrelsen om uddannelsens overordnede elementer.
  • De to Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i hhv. børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri, som yder faglig rådgivning af Rådet for Specialpsykologuddannelsen. 
  • Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen, som sekretariatsbetjener Rådet og de psykologfaglige uddannelsesudvalg. Sekretariatet betjener derudover regionernes kontaktpersoner, et forum, der er nedsat i forbindelse med implementering af uddannelsen.

Udarbejdelsen af kurser til introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Specialpsykologuddannelsen varetages af Center for Kompetenceudvikling.

Bekendtgørelse om uddannelsen

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri fastsætter de overordnede rammer for uddannelsens indhold og organisering.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri er trådt i kraft d. 1. december 2010.

Godkendelse af uddannelsessteder

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen godkender uddannelsessteder efter ansøgning fra psykiatrien i de fem regioner, og efter indstilling fra det psykologfaglige uddannelsesudvalg.

Krav til uddannelsessteder fremgår af bekendtgørelsen.

Vil du høre nærmere om de regionale uddannelsessteder, kan du kontakte regionernes kontaktpersoner.

Se kontaktinformation for regionernes kontaktpersoner her