Om rådet

Rådet rådgiver blandt andet Sundhedsstyrelsen og regionerne om:

 • Dimensioneringen af Specialpsykologuddannelsen for hhv. børne- og ungdomspsykiatri, og psykiatri.
 • Ændringer i uddannelsens målbeskrivelser.
 • Ændringer i det overordnede kursusprogram for den teoretiske uddannelse.
 • Ændringer af reglerne for meritoverførsel til Specialpsykologuddannelsen, samt fastlæggelse af rammer for dispensationer.
 • Ændringer af Specialpsykologuddannelsens længde og indhold samt drøftelse af principielle spørgsmål vedrørende målbeskrivelser og uddannelsesprogrammer.

Rådet har endvidere til opgave at:

 • Sikre kvaliteten af uddannelsen, samt evaluere denne.
 • Sikre opfølgning på regionernes anvendelse af psykologer med specialpsykologuddannelse, samt udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer.

Rådet godkender regler for fravær samt regler for uddannelse på deltid, efter indstilling fra Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.

Se forretningsorden for Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Rådets sammensætning

Regionerne nedsætter i fællesskab Rådet for Specialpsykologuddannelsen, der er et landsdækkende råd, sammensat af repræsentanter fra de ansættende myndigheder og personer med viden på psykiatriområdet. Rådet består i øvrigt af:

 • Tre repræsentanter fra regionerne.
 • En repræsentant fra Dansk Psykolog Forening.
 • En repræsentant fra det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.
 • En repræsentant fra det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i psykiatri.
 • En repræsentant fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 • En repræsentant fra Sundhedsstyrelsen.
 • En repræsentant fra de uddannelsesbærende universiteter i fællesskab.
 • En repræsentant fra Dansk Psykiatrisk Selskab.
 • En repræsentant fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Sundhedsstyrelsen udpeger en formand efter indstilling fra regionerne.

Rådet sekretariatsbetjenes af Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.

Der afholdes to møder årligt.

Referater

Godkendte Specialpsykologer