Om udvalgene

Udvalgenes opgaver 

De to psykologfaglige uddannelsesudvalg har til opgave at udarbejde faglige indstillinger til Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen vedrørende:

  • Godkendelse af uddannelsessteder.
  • Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb.
  • Godkendelse af konkrete kursusbeskrivelser for delkurser.
  • Individuelle ansøgninger om meritoverførsel og dispensationer.
  • Forslag til og ændringer af målbeskrivelser.

Udvalgenes sammensætning

De psykologfaglige uddannelsesudvalg består af:

  • En uddannelsesansvarlig psykolog fra hver region, der bliver udpeget af regionerne.
  • En repræsentant fra Dansk Psykolog Forenings selskab for Psykologisk Psykiatri (kun i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i psykiatri).
  • En repræsentant for Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (kun i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri).
  • En repræsentant fra Dansk Psykolog Forening.

Regionerne udpeger en formand til hvert uddannelsesudvalg blandt udvalgenes respektive medlemmer. De to formænd er medlem af Rådet for Specialpsykologuddannelsen.

Uddannelsesudvalgene sekretariatsbetjenes af Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.

Møder - børne- og ungdomspsykiatri

Det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri har siden maj 2010 løbende afholdt møder, hvor dagsordenerne primært har vedrørt uddannelsesforløb, kurser, nye stillingsopslag samt behandling og foreløbig vurdering af meritansøgninger. Andre emner som uddannelsesudvalget også beskæftiger sig med er f.eks. målbeskrivelser, kompetencekort og uddannelsesplaner.

Møder - psykiatri - voksne

Det psykologfaglige uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i psykiatri har siden maj 2010 løbende afholdt møder, hvor dagsordenerne primært har vedrørt uddannelsesforløb, kurser, nye stillingsopslag samt behandling og foreløbig vurdering af meritansøgninger. Andre emner som uddannelsesudvalget også beskæftiger sig med er f.eks. målbeskrivelser, kompetencekort og uddannelsesplaner.