Samlet side med links til de dokumenter, notater og vejledninger, som danner rammen om Specialpsykologuddannelsen.

Liste over vejledninger og notater

Målbeskrivelserne for Specialpsykologuddannelsen i hhv. børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri er specialespecifikke, og uddannelsesprogrammerne knytter sig til det enkelte uddannelsesforløb, men ellers er indholdet på siden dækkende for begge specialer.

Forlængelse af uddannelsestid

Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid angiver kravene til forlængelse af uddannelsestid som følge af fravær, manglende målopfyldelse og manglende uddannelsestid som følge af deltidsansættelse. Vejledningen angiver endvidere mulighederne for deltidsansættelse under uddannelsen.

Læs rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid

Kompetencevurdering

Sekretariatets vejledning om kompetencevurdering indeholder rammer og hovedprincipper for kompetencevurdering med særlig vægt på de situationer, hvor kompetencer ikke opnås som planlagt eller hvor uddannelsesforløb ikke kan godkendes.

Læs sekretariatets vejledning om kompetencevurdering

Overgang fra introduktionsuddannelse til hoveduddannelse

Sekretariatets vejledning om overgang fra introduktionsuddannelse til hoveduddannelse for psykologer under uddannelse til specialpsykolog beskriver de krav der skal mødes, før man kan påbegynde hoveduddannelsen.

Læs sekretariatets vejledning om overgang fra introduktionsuddannelse til hoveduddannelse for psykologer under uddannelse til specialpsykolog

Overflytning af uddannelsesforløb

Sekretariatets vejledning om overflytning af uddannelsesforløb beskriver, hvordan det er muligt at flytte hele eller dele af uddannelsesforløbet til en anden afdeling eller region. Læg mærke til, at Rådet for Specialpsykologuddannelsen anbefaler at uddannelsen gennemføres i det oprindeligt planlagte forløb.

Sekretariatets vejledning om overflytning af uddannelsesforløb

Forvaltning af fraværsregler

Sekretariatets notat om forvaltning af fraværsregler beskriver retningslinjer for fravær fra uddannelsen til specialpsykolog, og for hvornår og hvordan uddannelsestiden skal forlænges for en uddannelsespsykolog, der har været fraværende fra uddannelsen.

Læs sekretariatets notat om forvaltning af fraværsregler

Psykologers funktion

Notat om specialpsykologers funktion beskriver regionernes anvendelse af specialpsykologer i hhv. børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

Læs Notat om specialpsykologers funktion 

Meritvurdering

Vejledning til meritvurdering beskriver de rammer som Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen arbejder efter i relation til meritansøgninger.

Læs Vejledning til meritvurdering 

Vejledende funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige specialpsykologer og vejledere

Vejledende funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige specialpsykologer og vejledere henvender sig til regionerne som inspiration til udarbejdelse af regionale funktionsbeskrivelser for de uddannelsesansvarlige specialpsykologer og vejledere.

Læs Vejledende funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige specialpsykologer og vejledere 

Forskningstræning

Vejledning om forskningstræning under Specialpsykologuddannelsen beskriver forskningstræningsmodulets formål, indhold og forudsætninger.

Læs Vejledning om forskningstræning under Specialpsykologuddannelsen