Uddannelsesprogrammer fra de enkelte regioner.

Indhold i uddannelsesprogrammerne

Uddannelsesprogrammerne i Specialpsykologuddannelsen udarbejdes af de uddannelsesgivende afdelinger/funktioner i fællesskab, og godkendes af uddannelsesudvalget. 

Programmerne indeholder som minimum nedenstående elementer:

  • Præsentation af uddannelsesstedet.
  • Beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem den uddannelsesansvarlige specialpsykolog, hovedvejlederen og den uddannelsessøgende psykolog.
  • Beskrivelse af den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner.
  • Beskrivelse af uddannelsesforløbet.

Lokale variationer i de enkelte regioner

Da programmerne udarbejdes lokalt kan der findes regionale variationer - disse godkendes ikke af uddannelsesudvalget.

Region Nordjylland

Uddannelsesprogram Region Nordjylland 2021

Region Midtjylland

Uddannelsesprogram Region Midtjylland 2024

Region Syddanmark

Udannelsesprogram Region Syddanmark 2023

Region Sjælland

Uddannelsesprogram Region Sjælland 2024

Region Hovedstaden

Uddannelsesprogram Region Hovedstaden 2023