Sådan finder du kurser

Kurserne under introduktions- og hoveduddannelsen i Specialpsykologuddannelsen udarbejdes af Center for Kompetenceudvikling i samarbejde med uddannelsesudvalgene i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

Du kan finde et kursuskatalog for introduktions- og hoveduddannelsen på Plan2Learn (søgeord "Specialpsykologuddannelsen"). 

Gå til Plan2learn

Obligatoriske kurser

Listen over de obligatoriske kurser på introduktions- og hoveduddannelsen i hhv. børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri kan findes på Plan2Learn.

Læg mærke til, at du skal tilmelde dig den samlede kursuspakke for introduktionsuddannelsen, når du tiltræder en uddannelsesstilling.

Efter gennemført introduktionsuddannelse tilmeldes du automatisk kursuspakken for hoveduddannelsen. 

Der kan ikke flyttes rundt på kurserne.

Forskningstræning

Efter gennemført introduktionsuddannelse tilmeldes du automatisk kursuspakken for hoveduddannelsen. 

Der kan ikke flyttes rundt på kurserne.

Forskningstræningsmodulet gennemføres under hoveduddannelsesforløbet og består af et teoretisk forløb på 10 kursusdage samt udarbejdelse af et selvstændigt projekt.

Både kurser og projekt skal gennemføres og godkendes som en forudsætning for at få godkendt Specialpsykologuddannelsen.

Du kan læse mere om forskningstræningsmodulet samt regler for dispensation i vores vejledning

Læs Vejledning om forskningstræning under Specialpsykologuddannelsen.

Honorering af forskningstræningsvejleder administreres lokalt

Honorering af forskningstræningsvejleder administreres lokalt i de enkelte regioner. Der er derfor ikke nogen national retningslinje for, hvordan honoreringen skal håndteres.

Hvis du ønsker mere information kan du kontakte den regionale kontaktperson

Skema til godkendelse af forskningsopgave

Sekretariatet og kursusudbyder har udarbejdet et skema, der skal bruges når der indgås aftale med forskningstræningsvejleder, og som vejleder kan bruge, når projektet skal godkendes. Skemaet udleveres under forskningstræningskurset, men kan også hentes her:

Skema til godkendelse af forskningsopgave på Specialpsykologuddannelsen

Fravær fra kurser

Der gælder samme regler for fravær under kurserne, som der gør under de kliniske ophold.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus under introduktionsuddannelsen, kan du læse mere om hvad du skal gøre, i sekretariatets vejledning om overgang fra introduktionsuddannelsen til hoveduddannelsen.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus under hoveduddannelsen skal du sammen med din vejleder få lavet en plan for, hvornår du så kan gennemføre kurset i stedet for.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til tilmelding kan du kontakte Center for Kompetenceudvikling.