Notat og rammebeskrivelse

Notat om specialpsykologers funktion fra Danske Regioner er udarbejdet d. 28 oktober 2015, og beskriver de opgaver som specialpsykologer qua deres særlige uddannelse kan varetage i psykiatrierne. Desuden skitseres nogle af de rammer som specialpsykologerne arbejder under.

Læs Notat om specialpsykologers funktion (pdf).

Rammebeskrivelse for specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse (pfd)

FAQ: Specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse

FAQ: Særligt om specialpsykologer