Gennemført introduktionsuddannelse

I løbet af den sidste måned af dit ét-årige introduktionsuddannelsesforløb skal du indsende dokumentation for gennemført uddannelse, til Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen, så du kan blive godkendt, før du overføres til hoveduddannelsesforløbet. Det er nemlig en forudsætning for at kunne påbegynde hoveduddannelsen, at din introduktionsuddannelse er afsluttet og godkendt.

Læs mere om dokumentation for gennemført uddannelse på uddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.

Læs mere om dokumentation for gennemført uddannelse på uddannelsen i psykiatri

Når introduktionsuddannelsen er godkendt, giver Sekretariatet besked til kursusudbyder om, at du kan overføres til hoveduddannelsens kursusforløb. Det skal du altså ikke selv gøre. Herefter følger du din oprindelige uddannelsesplan, og du bliver automatisk informeret om kurserne under hoveduddannelsen.

Al dokumentation indsendes til Helle Petersen på e-mail til H.Petersen@stab.rm.dk.

Se desuden Sekretariatets vejledning om overgang fra introduktionsuddannelse til hoveduddannelse for psykologer under uddannelse til specialpsykolog

Gennemført hoveduddannelse

I løbet af den sidste måned af det tre-årige hoveduddannelsesforløb skal du indsende dokumentation for gennemført uddannelse, til Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen. Sekretariatet vurderer din dokumentation og sender dig et uddannelsesbevis, hvis al dokumentation er korrekt. 

Læs mere om dokumentation for gennemfør uddannelse på uddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.

Læs mere om dokumentation for gennemfør uddannelse på uddannelsen i psykiatri

Al dokumentation indsendes til Helle Petersen på e-mail til H.Petersen@stab.rm.dk.