Den uddannelsesansvarlige specialpsykologs hovedopgaver

Alle uddannelsessteder har mindst én uddannelsesansvarlig specialpsykolog ansat.

Gennemgang af status og portefølje

Den uddannelsesansvarlige specialpsykologs primære opgave er at gennemføre møder med uddannelsessøgende psykologer, hvor porteføljen gennemgås, og status for uddannelsesforløbet fastlægges.

Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog vil løbende følge de uddannelsessøgende psykologer og deres uddannelsesforløb.

Tilrettelæggelse af forløb

Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog bistår de uddannelsessøgende psykologer og ansættelsesstederne med tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, herunder indgåelse af eventuelle lokale samarbejdsaftaler med andre relevante psykiatriske enheder/afdelinger. 

Rådgiver hvis der opstår problemer

Ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb indgår den uddannelsesansvarlige specialpsykolog i forsøget på at finde en løsning, samt rådgiver uddannelsesstedet og den uddannelsessøgende psykolog omkring videreførelse, ændring i eller eventuel afslutning af uddannelsesforløbet.

Vejledende funktionsbeskrivelse

Uddannelsesudvalgene har lavet en vejledende funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige specialpsykologer og vejledere. Der er alene tale om en vejledende funktionsbeskrivelse, idet regionerne er ansvarlige for udarbejdelse af regionale funktionsbeskrivelser.

Download den vejledende funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige specialpsykologer og vejledere (pdf)