Dansk autorisation er en forudsætning for at søge ind på Specialpsykologuddannelsen. Dog er det ikke et krav, at autorisationen er opnået i psykiatrien.

Autorisation af psykologer varetages af Psykolognævnet under Indenrigs- og Socialministeriet, der fastsætter kompetencekravene til autorisationsuddannelsen.

Læs mere om autorisationsreglerne på Psykolognævnets hjemmeside.