Introduktionsuddannelse (12 måneder)

Under introduktionsuddannelsen er der fokus på udviklingen af basale færdigheder i psykopatologisk udredning, diagnostik samt psykologisk behandling og social intervention. Der opnås desuden viden om biologiske behandlingsprincipper.

Hoveduddannelse (36 måneder)

På hoveduddannelsen er formålet at videreudvikle uddannelsespsykologens opnåede kompetencer fra introduktionsstillingen. I hoveduddannelsen indgår derfor ansættelser på en række forskellige afdelinger med dertilhørende varetagelse af ansvarsområder.

Desuden indgår der i Specialpsykologuddannelsen en række obligatoriske kurser, der har til formål at udvide uddannelsespsykologens teoretiske viden.

Læs mere om kurser her

Et sammenhængende forløb

For at sikre et smidigt og sammenhængende uddannelsesforløb opslås introduktions- og hoveduddannelsesforløbet som en sammenhængende 4-årig uddannelse.

Obs.: introduktionsuddannelsen skal være godkendt inden påbegyndelse af hoveduddannelsesforløbet.

Du kan læse mere om de enkelte kompetencer, der erhverves under uddannelsen i målbeskrivelserne.

Læs målbeskrivelser for uddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri

Læs målbeskrivelser for uddannelse i Psykiatri

Se desuden Notat om specialpsykologers funktion fra Danske Regioner.