Procedure for orientering
Ved ændringer, der skyldes barsel, sygdom o. lign, hvor uddannelsesforløbet blot ”skubbes” tidsmæssigt, skal kopi af ændret ansættelses- og uddannelsesaftale sendes til Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen til orientering.

Den uddannelsessøgende psykolog er ansvarlig for fremsendelse af den ændrede ansættelses- og uddannelsesaftale. Det skal ved fremsendelsen til sekretariatet fremgå, hvad der skyldes ændringen i ansættelses- og uddannelsesaftalen.

Procedure for forhåndsgodkendelse
I følgende tilfælde skal der ske forhåndsgodkendelse fra sekretariatet inden ansættelses- og uddannelsesaftalen ændres:

  • Forlængelser, hvor der sker ændringer i rækkefølgen af placering af de enkelte delforløb.
  • Ændringer der skyldes manglende målopfyldelse.
  • Deltidsansættelse.
  • Kombinationsforløb (hvor uddannelse og forskning sker sideløbende).

Forhåndsgodkendelse sker således:

  1. Mail med angivelse af årsag til ændringen samt den oprindelige og den ændrede tidsplan sendes til sekretariatet af den uddannelsessøgende eller uddannelsesansvarlige specialpsykolog. 
  2. Sekretariatet vurderer ansøgningen og inddrager evt. det psykologfaglige uddannelsesudvalg vedrørende faglig vurdering af ansøgningen.
  3. Sekretariatets godkendelse/afslag returneres til den uddannelsessøgende/uddannelsesansvarlige specialpsykolog.
  4. Den uddannelsessøgende/uddannelsesansvarlige specialpsykolog fremsender kopi af den evt ændrede ansættelses- og uddannelsesaftale til sekretariatet.